دسته: بهبود شخصی

2019-05-23 razebimeh ۰ Comments

یکی از مهم ترین راه های ارتباط با دیگران به خصوص در جلسات کاری، گوش کردن به صحبت های طرف مذاکره کننده است. هنگامی که…

2019-05-23 razebimeh ۰ Comments

تعریف مهارتهای زندگی : « مهارت‌های زندگی، شامل دانستنی ها، نگرش ها و توانایی های لازمی است که علاوه بر رساندن انسان به حد بالندگی…

2019-05-22 razebimeh ۰ Comments

عصبانیت و خشمگین شدن، یکی از بدترین ویژگی‌هایی است که هر فرد می‌تواند داشته باشد. مدیریت خشم و کنترل اعصاب سرکش و تندی که باعث می‌شود…